Regler for medlemskab

Som medlem af TV MIDTVEST's støtteforening får du automatisk et medlemskort til TV MIDTVEST PLUS, når du melder dig ind i støtteforeningen eller fornyr dit medlemsskab.

Regler

  • Medlemskortet er personligt og med mindre andet er angivet, giver kortet kun fordel til dig, der er medlem. (Det kan derfor være være en fordel  for ægtefæller, at have hvert sit medlemsskab)
  • Alle medlemmer med gyldigt medlemskort kan deltage i støtteforeningens konkurrencer. Hvis der er udtrækninger blandt alle medlemmer, giver ét medlemskort ét lod/en chance. 
  • Uanset hvordan du betaler kontingent, deltager du i konkurrencerne.
  • Vi opkræver kontingent for det følgende kalenderår hvert år i september-oktober.
  • Støtteforeningen kan udskrive små ad hoc konkurrencer blandt alle tilmeldt Betalingsservice eller blandt alle modtagere af det elektroniske nyhedsbrev. Her deltager kun de pågældende medlemmer.