En støtteforening for TV MIDTVEST

Støtteforeningen - en gevinst for tv-stationen og seerne

TV MIDTVEST i Holstebro

TV MIDTVEST PLUS er støtteforening for den regionale tv-station TV MIDTVEST. Som medlem får du indflydelse og adgang til fordele og gevinster.

Støtteforeningen TV MIDTVEST PLUS - en god idé

Støtteforeningen har eksisteret siden 1986 og har i dag ca. 11.000 medlemmer. Støtteforeningen og dens medlemmer er en uvurderlig anerkendelse og opbakning til TV MIDTVEST's virke som regional tv-station for midt- og vestjyderne.

Støtteforeningen bidrager til en vigtig udvikling for TV MIDTVEST. Støtteforeningen støtter løbende fx film- og tv-produktioner eller giver bidrag til investeringer i teknik og lokaler, som ikke ellers havde været mulig.

I perioden 1989 - 2022 har Støtteforeningen bevilget ca. 34 mio. kr. til forskellige tiltag og projekter på TV MIDTVEST.

Medlemmer får indflydelse og kontante fordele

Som medlem af Støtteforeningen TV MIDTVEST PLUS er du en del af den folkelige og demokratiske opbakning til TV MIDTVEST. Medlemmerne er med til at vælge bestyrelsen for støtteforeningen, og også med til at vælge 24 af de 76 medlemmer af TV MIDTVEST's repræsentantskab. Det er repræsentantskabet, der vælger medlemmer til TV MIDTVEST's bestyrelse, der er stationens øverste myndighed.

Et medlemsskab koster kun kr. 125,- om året. Alle medlemmer får løbende adgang til nye fordele og gevinster her på hjemmesiden.

Helge Stavnsbjerg, tidligere formand for Støtteforeningen skriver:
”Støtteforeningens store medlemsskare er et udtryk for støtte til det regionale fjernsyn og til stationens medarbejdere. Det er en anerkendelse af, at det er vigtigt med en lokal og regional vinkel på nyhederne og andre udsendelsestyper.
Der står stor respekt om stationen hos landsdelens lokale politikere i folketinget, i de to regionsråd og i de 13 kommunalbestyrelser. Det er med til at forbedre forbindelsen mellem vælgerne og de folkevalgte, så den gensidige forståelse for hinandens vilkår forøges.”