Generalforsamling

Støtteforeningen for TV MIDTVEST afholder ordinær generalforsamling mandag den 25. marts 2019 kl. 19:30 i Medietanken ved TV MIDTVEST.

Støtteforeningen for TV MIDTVEST afholder ordinær generalforsamling mandag den 25. marts 2019 kl. 19:30 i Medietanken ved TV MIDTVEST.

§ 5
Generalforsamlingens dagsorden
Stk. 1. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab for det senest afsluttede regnskabsår.
4. Behandling af indsendte forslag.
5. Fastsættelse af medlemskontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen vælges fire medlemmer til  bestyrelsen, to fra det tidligere Ringkjøbing amt og to fra det tidligere Viborg amt. Valget er gældende for to år.
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen, en fra det tidligere Ringkjøbing amt og en fra det tidligere Viborg amt.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.                     

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.