Museum Mors

Museum Mors er et statsanerkendt museum med ansvar for kultur- og naturhistorien på Mors.

Med fire forskellige afdelinger, masser af arrangementer og spændende særudstillinger byder museet på noget for enhver smag og for alle aldre.

Dueholm Kloster blev sandsynligvis grundlagt omkring 1370. Stedet skylder sin eksistens voldsomme begivenheder i fjerne egne, nemlig middelalderens korstoge.
Morslands Historiske Museum (i dag Museum Mors)købte i 1909 Dueholm Kloster, dvs. kun hovedbygningen. Den blev istandsat og indrettet med udstillinger i dens vestre del og med bolig til museumsinspektøren i den østre del. Museet blev indviet den 24. oktober samme år.

Fossil- og Molermuseet blev oprettet i 1988 som en afdeling af Museum Mors. På Fossil- og Molermuseet finder man en fantastisk samling af fossiler på internationalt niveau. Størstedelen af fossilerne er fundet i moleret på Mors. Fossil- og Molermuseet og dets samling blev i sin tid baseret på ildsjælen Bent Søes omfattende viden og samling af fossiler. En viden og samling, der på baggrund af entusiastiske fossilsamlere og museets egen indsats, hele tiden udvikler sig. 

Dansk Støberimuseum er et museum for industrihistorie og arbejderkultur med udgangspunkt i jernstøberi. Museet har til huse i en af de fabriksbygninger, hvor Morsø Jernstøberi producerede alt lige fra potter og pander, til komfurer og ovne.
Morsø Jernstøberi blev grundlagt i 1853 i Nykøbing Mors, hvor virksomheden stadig har sit virke. Dengang var det den unge N. A. Christensen, som slog sig ned i Nykøbing sammen med en kompagnon, der mestrede støberiets kunst. De etablerede et mindre jernstøberi med en håndfuld medarbejdere i en bygning, som stadig kan ses på det gamle støberiområde tæt ved museet.

Skarregaard er som museum indrettet som en større studegård anno 1950. Men det er blot et tidsbillede, for gårdens historie kan spores helt tilbage til middelalderen, og der har været bopladser ved fjorden helt tilbage i stenalderen. Fra 1992 overtog Museum Mors driften af gården, hvis bygninger stadig ejes af Morsø Kommune. Til gården hører 209 ha jord, som er bortforpagtet. Strandeng og søer udgør 117 ha. Skarregaard er fredet. Det er den pga. den homogene og uspolerede form, gårdens bygninger har, ligesom den er et typisk eksempel på en vestjysk studegaard.